FisBox / OravaFis / Fiscal printer / Fiskálna tlačiareň


Typický doklad

Pozn. elektronický podpis na uvedených vzorových dokladoch je úmyselne pozmenený a doklady sa budú pri pokuse o overenie javiť ako falošné.


Platný daňový doklad z fiskálnej tlačiarne
obsahuje ochranný znak,
grafický symbol ( MF )
- ministerstvo financií


05.12.2013

Od verzie Fw 1.20 došlo v zmysle novely zákona o ERP 289/2008 ku zmene rozloženia niektorých identifikačných prvkov na pokladničnom doklade. SN tlačiarne je uvádzané v inej časti dokladu a je súčasťou načítanej textovej verzie dokladu v kontrolnom zázname. Zobrazované sériové číslo SN:xxxxxxxx-yyyyyyyy je sériovým číslom fiskálnej pamäte. FisBox je vždy dodávaný ako celok, fiskálny modul a súčasne fiskálna pamäť ako neoddeliteľný monolytický blok. Zariadenia FisBox sú vo výrobnom procese tvorené tak, aby bola zachovaná jedinečnosť a neopakovateľnosť sériového čísla.

View Document in FULL SIZENedaňový doklad z fiskálnej tlačiarne
NEOBSAHUJE grafický symbol MF
a v záhlaví dokladu je text
"NEFISKÁLNY DOKLAD"

01.01.2015

Od verzie Fw 1.22 je v dokladoch uvádzaný časový údaj vrátane sekúnd. V dokladoch a systémových výpisoch je uvádzaný aj doplnkový vizuálny overovací kód V:xxxxyyyy, Identifikačný text typu elektronického podpisu dokladov " FisBox.eu - SK " je skrátený na " FisBox ".

 www.FisBox.eu info@FisBox.eu