FisBox.eu - MADE in Slovakia


Užitočné linky

Registračné pokladnice a EURO:
INFO O POKLADNICIACH

Euromena - základné informácie: www.euromena.sk
Ústredný portál verejnej správy / životné situácie: http://portal.gov.sk

EURÓPA: http://europa.eu

SLOVENSKO:
Obchodný register: www.orsr.sk
Živnostenský register: www.zrsr.sk
Občianske združenia: http://portal.ives.sk/registre/startoz.do

Národná rada: www.nrsr.sk
Ministerstvo finanacií: www.finance.gov.sk
Sociálna poisťovňa: www.socpoist.sk
Register trestov: www.genpro.gov.sk

Zdravotné poisťovne: www.greenpages.sk/catg_medins_sk.html

Aktuálny kurzový lístok: www.nbs.sk
Daňové otázky: www.drsr.sk alebo www.drsr.sk/wps/portal
Zmeny v sociálnom poistení: www.socpoist.sk
Nové v zákony: v Zbierke zákonov, vo Fin.spravodaj., v Obch. vestník: www.zbierka.sk
Čo požaduje zdravotná poisťovňa www.vszp.sk

Prezident SK: www.prezident.sk Info: +421948214037 FisBoxNSK@FisBox.eu