FisBox / Fiscal memory / Fiscal printer


Prvé použitie FisBox

1. Test a skúška činnosti fiskálnej tlačiarne a programu FisTop


Pokladnica (fiskálna tlačiareň) je po zakúpení v testovacom režime, môžete všetko a bez obáv z poškodenia či záznamu skúšaných dát otestovať. Môžete tvoriť a tlačiť testovacie pokladničné doklady a uzávierky. Doklady sa v tomto režime nezapisujú do fiskálnej pamäte. V tomto režime je každý tretí riadok tlačený text "SKÚŠKA POKLADNICE".

V konfigurácii / ALT-F3 / vyskúšajte ako bude vyzerať doklad po doplnení časti s názvom predajne. Odskúšajte časť variabilného úvodu a záveru. Tieto časti budete môcť neskôr zmeniť. Vytvorte niekoľko dokladov, odskúšajte tlač uzávierky a rôzne druhy dokladov. Odskúšajte ako funguje inkrementálne vyhľadávanie, pridanie, rušenie a zoradenie PLU. Zistite, ako sa po ukončení dokladu mení stav zásob PLU, ktoré typy dokladov znižujú stav zásob PLU (-), ktoré zvyšujú zásobu PLU (+) a ktoré nemajú vplyv na zásoby ( ). Použitím klávesy F2 vytlačte finančné, fiskálne, nefiskálne a skladové typy dokladov.

Doklady, ktoré v testovacom režime vytvoríte sa nezapisujú do fiskálnej pamäte. Po "uvedení pokladnice do prevádzky" ( fiskalizácii ) zadefinovaním fixného loga, sa systém nevratne prepne do ostrej - daňovej prevádzky. Po fiskalizácii začne fiskálna pamäť činnosť s nulovými GT. V daňovom režime ešte budete mať možnosť neskôr zaškoliť obsluhu použitím tréningových dokladov /typ 31/, ktoré nemajú vplyv na zásoby PLU.

Ak sa rozhodnete vyskúšať náš bezplatný skladový program
FisTop, majte na pamäti, že nie všetky časti programu vám bez fyzického pripojenia fiskálnej tlačiarne budú prístupné. Pri pokuse vyskúšať niektoré časti programu sa vám zobrazí hlásenie "FisBox neodpovedá..." ak program skúšate bez tlačiarne. Všetky funkcie budú prístupné až po pripojení niektorej fiskálnej tlačiarne FisBox 103 alebo FisBox 350 riadenej modulom FisBox.

2. Inštalácia riadiaceho skladového programu FisTop

- vytvorte cez Tento Počítač na disku C: adresár C:/FisBox
- stiahnite a uložte do tohoto adresára program
FisTop - aFT!.EXE Download TU /self extractor/
- spustite aFT!.exe - self extraktor - rozbalí sa viac súborov,
- následne vymažte aFT!.exe, už nie je potrebný,

- spustiť program je možné viacerými odkazmi, vždy sa spustí ten istý program,
ale testom si zvoľte také rozlíšenie a zobrazenie, ktoré je pre vás výhodné:

- spustite FisBox.lnk /ikona zelený stromček/ pre prácu v okne s možnosťou zmeniť veľkosť okna zmenou veľkosti písma vo vlastnostiach ikony,
- spustite -start.bat pre prácu v okne bez možnosti zmeniť veľkosť okna, /DOS mode/,
- spustite -start.pif pre celú obrazovku /len win XP/, /Full screen/

Viac detailov o činnosti, archivácii a upgrade programu FisTop
nájdete TU

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- ak stlačíte kláves F2, dozviete sa či modul FisBox komunikuje s riadiacim PC, =>TEST READY
- pri používaní USB portu odporúčame zapájať fiskálnu tlačiareň vždy do toho istého USB portu,
- pri zapojení do iného USB skontrolujte v systéme či je USB--COM pridelená COM1,
- konektor USB vytiahnite z PC len ak je program FisTop ukončený / ALT-X /,
- každá zmena USB portu má spravidla za následok to, že sa číslo COMx zmení, nastavte COM1,
- ak sa modul pri používaní cez USB neozýva, prekontrolujte nastavenie čísla COM v systéme,
- niektoré redukcie USB-RS pri zapnutí tlačiarne vypínačom "zblúdia", zapnite tlačiareň vopred,

3. Ak tlačiareň máte a je nejaký problém...


Jednoduché overenie funkčnosti komunikácie PC a fiskálnej tlačiarne:

- ak stlačíte kláves F2 v programe FisTop, otvorí sa okno so zoznamom typov dokladov, toto je dôkazom, že tlačiareň a PC úspešne komunikujú, program nehlási žiadnu chybu,
- ak po stlačení F2 program hlási – FisBox neodpovedá..., komunikácia nefunguje, je potrebné hľadať príčinu:
---> pravdepodobne je tlačiareň vypnutá - nesvieti displej,
---> nie je dobre zasunutý kábel prepájajúci PC a tlačiareň,
---> je nastavená nesprávna COM linka ak máte windows - použili ste iný USB port,
- overiť komunikáciu môžete aj stlačením klávesu F4, určite sa v tlačiarni vysunie papier o približne 4 cm - posun papiera

4. Prekontrolujte, či váš PC má sériovú linku COM1 alebo COM2


- stlačte kláves WINDOWS a súčasne BREAK - alebo ŠTART - Ovládací Panel - SYSTÉM,
- zvoľte časť Hardwér - Správca zariadení, potom PORTS (COM & LPT),
- ak linka COM1 už existuje, váš PC má sériovú linku a redukciu USB-RS nepotrebujete,

5. Ak váš PC nemá sériovú linku, postup pri prvom použití modula FisBox cez USB


- niektoré notebooky alebo PC nemajú integrovanú sériovú linku RS232, preto sme pripravili k stiahnutiu program, ktorý váš notebook alebo PC veľmi jednoducho "doplní"
o takúto plnohodnotnú linku,
- po nainštalovaní tohoto programu vám pribudne v správcovi zariadení sériová linka
"ProLific USB to serial COM5 ", stačí ak ju prepnete na COM1 a program FisTop bude plnohodnotne pracovať i cez USB,
- stiahnite a nainštalujte program
USB - RS232, Setup_USB_RS_XP.exe,
- Download USB - RS232 TU
- zasuňte USB kábel redukcie do PC, ohlási sa nové USB zariadenie: USB - SERIAL,
- stlačte kláves WINDOWS a súčasne BREAK - alebo ŠTART - Ovládací Panel - SYSTÉM,
- zvoľte časť Hardwér - Správca zariadení, potom PORTS (COM & LPT),
- v riadku "Prolific USB-to-Serial Port (COM5)" zvoľte VLASTNOSTI,
- následne zvoľte časť NASTAVENIE PORTU, potom SPRESNIŤ,
- prepnite COM5 (alebo iné ak je, napr. COM8) na COM1,
- ak po prepnutí systém hlási prípadné chyby, ignorujte toto hlásenie,

- ak chcete použivať linku COM2, potom spustite program s parametrom 2:
FisTop.exe 2 alebo -START.BAT 2FisBox 103
FisBox 350
FisTop
modul FisBox
-


 Info: www.FisBox.eu info@FisBox.eu