FisBox / Fiscal memory / Fiscal printer


Komplexné programy

Na tejto stránke budeme postupne pridávať informácie o programových balíkoch
externých výrobcov programov, ktorí implementovali do svojich účtovných programov
komunikačný protokol modula FisBox a programovo podporujú fiskálne tlačiarne FisBox.

Zoznam rozšírime aj o firmy, ktoré sa podieľajú na tvorbe systému
e-invoicig,
elektronickej distribúcie tvorených daňových dokladov v systéme
automatickej učtárne.


1. Systém Ekonomických Agiend – SEA_win

- MOP (maloobchodná predajňa): Fakturácia, Skladová evidencia, Registračná pokladňa
- Reštauračný a hotelový systém: Kalkulácia jedál, Evidencia stolov, Hotelový systém
- Zákazkový systém: Evidencia zákaziek, Evidencia použitého materiálu

Ing. Jaroslav Raška - JRS, Zemianska Dedina 36, Nižná,
www.jrs.sk
SoftWave s.r.o., Fialkové údolie 5, 811 01 Bratislava, www.softwave.sk

2. EKUSOFT - Skladový program, predaj cez fiskálne tlačiarne FisBox v sieti

EKUSOFT s.r.o., 916 12 Lubina 161, www.ekusoft.sk

--------------------------------------


3. Ostatné skladové programy

Tlačiarne FisBox vyrábame tak, aby boli použiteľné pre všetky druhy riadiacich a skladových programov. Komunikačný protokol FisBox je tvorený tak, aby bol nezávislý na operačnom systéme. Tlačiarne FisBox môžu spolupracovať s riadiacim programom v prosredí Win, Linux ale aj Android či iOS. Komunikačný protokol sme bezplatne sprístupnili pre všetkých výrobcov riadiacich programov. ( Komunikačný protokol - TU )

O tom, či daný program podporuje naše tlačiarne FisBox, rozhoduje výrobca programu. Otázku, či konkrétny program podporuje tlačiarne FisBox, musíte adresovať ich výrobcom. My proces podpory v danom programe nemôžeme a ani nechceme nijako ovplyvňovať, každého výrobcu, ktorý bude mať záujem implementovať protokol FisBox, do vlastného programu, podporíme. To, čo z našej strany bolo potrebné, sme urobili. Rozhodnutie je na strane výrobcu programu.

Výrobca riadiaceho programu si môže požičať od používateľa fiskálnu tlačiareň na obdobie doladenia komunikácie s tlačiarňou FisBox. Komunikačný protokol je textovo orientovaný a je jednoduchý, programátor tento dokáže odladiť za niekoľko dní.

Pre jednoduchšie typy predajní sme poskytli skladový a riadiaci program pre tlačiarne FisBox bezplatne. Tento si môžete načítať, nainštalovať a trvale používať bezplatne. Program FisTop si môžete načítať z
tejto stránky. FisTop funguje pod operačným systémom FreeDOS, DOS, WinXP a W7-32bit.

Požiadavky súvisiace s podporou zariadení FisBox v skladových programoch ostatných výrobcov, adresujte príslušným výrobcom uvedených programov. Naše tlačiarne môže nakupovať ľubovoľný používateľ ale aj servisné stredisko, či výrobca riadiaceho programu. Súvisiace informácie pre servisné strediská sú
uvedené tu.


Ing. Štefan Genšor.


-

 Info: www.FisBox.eu info@FisBox.eu